• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Jeseter
  • Mining 1
  • Mining 2
  • RVZ logo

O SPOLEČNOSTI

Společnost ExploR Capital a.s. byla založena s cílem vyhledávát a realizovat investiční projekty ve Střední a Východní Evropě a rovněž v zemích Společenství Nezávislých Států (SNS). 

Aktivity managementu společnosti a jejího původně započaly v oblasti těžebního průmyslu, průmyslu vrtacích a trhacích prací. Později se zájem a aktivity společnosti rozšířily do zemědělství, vybudování jeseteří farmy na chov jeseterů, produkci rybího masa a delikates.  V budoucnu je v dalším kroku plánován development projektu pěstování zeleniny v moderních sklenících.

V naší činnosti a projektech využíváme příležitostí, které s sebou přináší prioritní programy vlády v oblasti nahrazení dovozů potravin a posílení soběstačnosti v zemědělské a potravinářské výrobě.   

 

The company is focused on opportunities in Central and Eastern Europe as well as in  countries of Commonwealth of Independent States (CIS).

The company and its management originally started their activities in the mining industry, industry of drilling and blasting works. Later on, the activities have reached out to agriculture, bulding and operation of fish farm for sturgeons and production of fish meat and delis. In the future, development of project for vegetables farming  in modern green houses is envisaged.  

Our commercial acitivities and projects are pursuing the opportunities arrising from government programs supporting the project increasing the local agriculture and food processing as well as decreasing the import of the goods. 

 

LEGAL ADDRESS

Sídlo / Legal Address:
Hlinky 505/118
613 00 Brno - Pisárky
Czech Republic

Doručovací adresa / Postal Address:
Hlinky 505/118
CZ – 613 00 Brno
Czech Republic

Managing Director:
Ing. Martin Černoušek

Telephone:
+420 604 522 069

E-Mail:
mc@explorcapital.cz

URL:
www.explorcapital.cz